Darmowa dostawa od 129,00 zł
INFORMUJEMY, ŻE ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCE PRODUKTY Z KRÓTKĄ DATĄ WAŻNOŚCI POWINNY ZOSTAĆ OPŁACONE W DNIU ZAKUPU, A NIEUREGULOWANIE PŁANOŚCI BĘDZIE SKUTKOWAŁO ICH ANULOWANIEM. DZIĘKUJEMY.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Serwis zbiera i wykorzystuje dane, niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie i ich preferencjach. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookie, w związku z korzystaniem z Serwisu.

1. Administrator danych i definicje

 1. Administrator / Sprzedawca - administratorem Państwa danych jest NET2DOOR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław;
 2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość;
 4. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
 5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Serwis / Sklep internetowy - prowadzona przez administratora, platforma on-line w domenie na-ko.pl za pośrednictwem, której Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi;
 7. Użytkownik / Klient – osoba odwiedzająca Serwis, która może również zawrzeć ze Sprzedawcę Umowę sprzedaży na odległość.

DANE KONTAKTOWE
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod@net2door.pl  
Bądź pocztą tradycyjną, na adres:
Net2door sp. z o.o.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW
  W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:
  a)     art. 6 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego;
  b)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  c)      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości;
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, które mogą stanowić dane osobowe), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają konta w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
   a)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b)     w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;
  c)      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W SERWISIE (REJESTRACJA KONTA)
  Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do rejestracji i obsługi Konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego założenia.
 4. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY 
  W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznego, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW
  W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów, dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, osób reprezentujących kontrahentów). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. f) RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu który Państwo reprezentujecie.
 6. ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
  W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
  Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu, który Państwo reprezentujecie.
 7. MARKETING
  W przypadku przesyłania treści o charakterze marketingowym, będą one przesyłane do Państwa za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazicie Państwo wyraźną, dobrowolną zgodę, tj. za pośrednictwem poczty e-mail/sms i/lub za pośrednictwem telefonicznie. Podobnie w przypadku zapisu do newslettera. Przetwarzanie danych w takim przypadku następuje na podstawie Państwa zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Korzystanie z cookies innych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania strony, wymaga Twojej zgody. Możesz indywidualnie dostosować swoje preferencje, klikając przycisk „Akceptuję wybrane”. Wybierając przycisk „Akceptuję wszystkie” potwierdzasz zgodę na wykorzystywanie cookies w pełnym zakresie.

 1. Cookies wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu:
  a) NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
  Te pliki są zawsze aktywne ze względu na to, że są one konieczne do zapewnienia użyteczności strony, poprzez umożliwianie podstawowych funkcji. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
  b) ANALIZA I STATYSTYKA
  Analityczne cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie. Pomagają nam ustalić, które treści znajdujące się na naszej witrynie są najbardziej interesujące. Informacje zbierane przez te pliki nie mają na celu identyfikacji Twojej tożsamości a badanie statystyk.
  c) PREFERENCJE
  Te pliki zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych lub regionu użytkownika.
  d) REKLAMOWE
  Te pliki służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  e) NIEKLASYFIKOWANE
  Pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 2. Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
 3. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.
  W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika.

5. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
  c) prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
  f) prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
  g) prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji DANE KONTAKTOWE.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji do celów wskazanych powyżej w części CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.

6. ODBIORCY DANYCH

 1. Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.
 2. Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowe, kurierzy. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.
 3. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://na-ko.pl/pl/payments.html.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - w celu korzystania z systemu mailngowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii email, sms, social media, uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

7. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

 1. Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać bieżącej aktualizacji. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 31.05.2023 r.
Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 139 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-24
Wszystko super, bardzo szybka obsługa, niskie ceny i świetny wybór kosmetyków. Bardzo polecam❤️
2024-01-24
Szybka realizacja zamówienia, starannie zapakowane produkty
pixel